เช่าโรงงาน

เช่าโรงงาน มีขั้นตอนการเช่าอย่างไรบ้างที่จะได้โรงงานที่มีคุณภาพเช่าโรงงาน มีขั้นตอนการเช่าอย่างไรบ้างที่จะได้โรงงานที่มีคุณภาพ

โกดังหรือโรงงานถือเป็นสิ่งสำคัญที่ผู้ประกอบการเลือกใช้ทำธุรกิจเป็นอันดับแรก เป็นส่วนสำคัญที่จะสามารถดำเนินธุรกิจได้อย่างราบรื่น และก้าวหน้า มีโรงงานหลายแห่งให้ผู้ประกอบการได้เลือกซึ่งจะมีลักษณะอาคารแตกต่างกัน ถ้าผู้ประกอบการหรือนักธุรกิจที่มีคลังสินค้าจะช่วยให้เกิดความคล่องตัวและความสะดวกต่อการดำเนินงาน บทความนี้จะมาให้รู้จักกับขั้นตอนที่ต้องปฏิบัติเมื่อดำเนินการ เช่าโรงงาน ว่ามีอะไรบ้าง  การ เช่าโรงงาน มีขั้นตอนอะไรบ้าง  ขั้นตอนที่สำคัญใน เช่าโรงงาน เพื่อประกอบธุรกิจที่เหล่าผู้ประกอบการควรรู้ จะมีทั้งหมด 3 ขั้นตอน ซึ่งสามารถกล่าวได้ดังต่อไปนี้  หาโรงงานที่ผู้ประกอบการต้องการ  –{...}

READ MOREREAD MORE
บริษัทตรวจสอบบัญชี

ข้อดีของบริษัทตรวจสอบบัญชีจะช่วยอะไรเราได้บ้างข้อดีของบริษัทตรวจสอบบัญชีจะช่วยอะไรเราได้บ้าง

บริษัทรับตรวจสอบบัญชีนั้นเป็นอีกหนึ่งในพาร์เนอร์คนสำคัญสำหรับเจ้าของธุรกิจอย่างมาก นั้นก็เพราะว่าเจ้าของธุรกิจบางธุรกิจนั้นมี่ความรู้ในเรื่องของบัญชีเลย การมีพาร์ทเนอร์เป็น บริษัทตรวจสอบบัญชี จะช่วยให้คลายความกังวลในเรื่องของงานเอกสาร และ การเงินได้ดีมากยิ่งขึ้น ดังนั้นในบทความนี้เราจะมาพูดถึงในเรื่องของ “ข้อดีของการเลือกใช้บริการบริษัทตรวจสอบบัญชี” นั้นจะมีข้อดีในเรื่องอะไรบ้าง   ช่วยตรวจสอบรายรับรายจ่ายของธุรกิจ   รายรัยบรายจ่ายของธุรกิจนั้นเป็นอีกหนึ่งในความสำคัญของธุรกิจอย่างมาก เพราะว่าบัญชีของธุรกิจนั้นจะมีการบันทึกรายรายรายจ่าย ไว้ซึ่งถ้าหากว่าบัญชีรายรับรายจ่ายนั้นไม่ตรงกับเงินของบัญชีของธุรกิจนั้นก็หมายความธรุกิจของเรานั้นจะต้องมีปัญหาอย่างแน่นอน ซึ่ง โดย บริษัทตรวจสอบบัญชี นั้นจะช่วยตรวจสอบในเรื่องนี้ และ ทำให้รายรับรายจ่ายของเรานั้นไม่เกิดข้อผิดพลาดขึ้นนั้นเอง  {...}

READ MOREREAD MORE
อุตสาหกรรม

อุตสาหกรรมสีเขียวอุตสาหกรรมสีเขียว

ประเทศไทยมุ่งสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development) ตามที่ได้ให้สัตยาบันรับรองปฏิญญาโจฮันเนสเบิร์กว่าด้วยการพัฒนาอันยั่งยืน (Johannesburg Declaration on Sustainable Development – JDSD) เมื่อปี พ.ศ. 2545 และปฏิญญามะนิลาว่าด้วยอุตสาหกรรมสีเขียว (Manila Declaration) เมื่อปี พ.ศ. 2552{...}

READ MOREREAD MORE
อุตสาหกรรม

อุตสาหกรรมน้ำยางข้นอุตสาหกรรมน้ำยางข้น

ประเทศไทยเริ่มมีการผลิตน้ำยางข้นอย่างจริงจัง เมื่อประมาณปี พ.ศ. 2510 ถึง 2511 และมีการขยายตัวอย่างก้าวกระโดดตั้งแต่ปี พ.ศ. 2529 เป็นต้นมา   เนื่องจากมีการค้นคว้าวิทยาการสมัยใหม่ที่สามารถนำน้ำยางข้นไปใช้ผลิตผลิตภัณฑ์ยางพาราชนิดอื่นๆ ได้มากยิ่งขึ้น ประกอบกับการระบาดของโรคเอดส์ ทำให้ความต้องการใช้ถุงยางอนามัยและถุงมือทางการแพทย์ขยายตัวมาก  นอกจากนี้ในช่วงปี พ.ศ. 2541 อุตสาหกรรมการผลลิตถุงยางอนามัยในประเทศขยายตัวมาก เนื่องจากมีการย้ายหลักฐานการผลิตเข้ามาในประเทศไทย{...}

READ MOREREAD MORE
อุตสาหกรรม

อุตสาหกรรมถุงมือยางอุตสาหกรรมถุงมือยาง

อุตสาหกรรมถุงมือยางเป็นอุตสาหกรรมที่เน้นผลิตเพื่อส่งออกเป็นหลัก สามารถนำรายได้เข้าสู่ประเทศปีละ 20,000 ล้านบาท ในช่วงระยะเวลา 10 ปีที่ผ่านมา มูลค่าการส่งออกถุงมือยางมีอัตราการขยายตัวเฉลี่ยร้อยละ 13.7     การผลิตถุงมือยางในประเทศไทย เกิดขึ้นเมื่อประมาณ 20 ปีที่ผ่านมา จากเดิมที่ต้องนำเข้าเพื่อการบริโภคภายในประเทศ ประกอบกับคุณภาพของถุงมือยางในประเทศยังไม่เป็นที่ยอมรับเท่ากับถุงมือยางที่ผลิตจากต่างประเทศ  ต่อมารัฐบาลให้การสนับสนุนลงทุนอุตสาหกรรมถุงมือยาง จึงมีผู้ประกอบการจากต่างประเทศเข้ามาลงทุน โดยเฉพาะจากประเทศมาเลเซีย และได้นำเทคโนโลยีการผลิตถุงมือยางเข้ามาด้วย ส่งผลให้ปี{...}

READ MOREREAD MORE